Klart för nya bostäder i Frösakull

Ur Kommunfullmäktiges möte i mars (2014-03-18)
”Nybyggda bostäder och förskola i Frösakull kan bli verklighet efter att kommunfullmäktige idag beslutade att godkänna detaljplanen för ett område i södra Frösakull cirka sju kilometer väster om centrala Halmstad. Området är idag obebyggt och består av naturmark.

I detaljplanen tillåts att området bebyggs med en blandning av olika typer av bostadshus – enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Dessutom tillåter detaljplanen att området bebyggs med en förskola och att det anläggs en gång- och cykelväg längs med Fammarpsvägen.” (Citat fr. halmstad.se: http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/nyskolaochforskolaistening
eettavarendenapakf18mars.11064.html
)

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑