Soldalens äldreboende avvecklas

Halmstads kommunSÖNDRUM ”Hemvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen att inleda avvecklingen av Soldalens äldreboende i Söndrum. Det är ett boende som är omodernt och inte funktionellt för vare sig de boende eller personalen.”

”Anledningen till nedläggningen av Soldalen är att boendet är det är omodernt/ej ändamålsenligt. Det uppfyller inte de krav på modernitet och funktionalitet som man kan kräva av ett äldreboende. Flera myndigheter har också konstaterat att ur arbetsmiljösynpunkt är boendet inte tillräckligt bra. Dessutom löper hyresavtalet ut inom kort tid.”

”Det handlar om 32 lägenheter som kommer att avvecklas och hemvårdsnämnden säger också därmed upp hyresavtalet med Rikshem. Nytillkomna äldreboenden i centrala Halmstad möjliggör avvecklingen. För att underlätta flytten till nya och moderna boenden svarar hemvårdsnämnden för kundens flytt och flyttkostnader.”

”Fler boenden kommer avvecklas Totalt har förvaltningen fått i uppdrag att avveckla 135 boenden som är omoderna eller inte ändamålsenliga. Det kan göras eftersom det har tillkommit boenden inom ramen för så kallade LOV-boenden som drivs av privata entreprenörer.”

”– Det känns väldigt bra att vi nu kan börja fasa ut gamla och omoderna ålderdomshem till förmån för nya fräscha äldreboenden. Det är också roligt att privata entreprenörer visar ett ökat intresse för att finnas i Halmstad för våra kunder, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.”
(Källa: http://www.halmstad.se/4.12d932271429f66bdccf12.html#
/pressreleases/soldalens-aeldreboende-i-soendrum-avvecklas-1180929?utm_campaign=Alert
)

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑