Framtidens äldreboende

BÄCKAGÅRD

gammal”Hemvårdsnämnden diskuterade vid sitt sammanträde den 11 november återremissen kring förslaget att avveckla icke ändamålsenliga äldreboenden. Inga beslut antogs utan det sker vid mötet den 25 november. För att få ett bättre underlag vill hemvårdsnämnden genom en dialog med invånarna få hjälp kring hur framtidens bostäder för äldre ska utformas.”

”Bakgrunden är att kommunfullmäktige återremitterade ärendena kring avvecklingsbesluten. Förvaltningen har nu snabbt utrett alternativen och poängterar att det behövs en längre beredning då det gäller behovet av boende för äldre i hela kommunen. Fram till 2020 finns det, med nuvarande etableringstakt, tillräckligt med särskilda boenden.”

”Bäckagård bedöms har yt- och funktionsmässiga förutsättningar för att även i framtiden rymma korttids- och växelvårdsverksamhet men hyran är idag mycket hög. om man jämför med de kostnader som förvaltningen har på andra boenden. Lokalerna, i form av kontorsmiljö för bland annat för Rehab, hemsjukvård, hemtjänstchefer på bottenplan bör åter hyras för nuvarande verksamhet. Kommer man inte fram till ekonomiskt acceptabla lösningar bör hemvårdsnämnden lämna Bäckagård och satsa på nytt äldreboende där flexibilitet för olika behov kan byggas in från början. Detta behöver utredas vidare.”
(Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/medborgardialog-en-vaeg-foer-framtidens-aeldreboende-1252472)

gammal2

 

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑