”En konkret lösning för restaurang Salt”

matTYLÖSAND ”Ny restaurang vid Tyluddens bastuklubb
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under tisdagens möte att godkänna bygget av en restaurang intill Tyluddens varmbadhus. Detaljplanen för bygget har tidigare i år behandlats av samhällsbyggnadsutskottet där man beslutade att den skulle skickas ut på granskning mellan den 8-30 oktober 2015. Efter granskningen gjordes ett tillägg om att den nya fastigheten bör ha en egen infart för att inte riskera att befintliga räddnings- och utrymningsvägar till och från stranden blockeras. – Det känns skönt och positivt att vi nu kan komma vidare med en konkret lösning för restaurang Salt, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M), det är väldigt viktigt att vi på olika sätt kan fortsätta utvecklingen av Tylösand. I och med samhällsbyggnadsutskottets godkännande av granskningsutlåtandet går frågan nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet.” (Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/nya-planer-foer-oesterskans-ett-av-aerendena-paa-kommunstyrelsens-samhaellsbyggnadsutskott-den-16-e-november-2015-1254181)

mat2

Kommentarsfunktionen är stängd.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑