Gruppbostad i Söndrum avvecklas

”Socialförvaltningen i Halmstad kommer under våren att avveckla en gruppbostad. Det handlar om bostaden på Entrévägen i Söndrum som inte uppfyller dagens krav på standard och boendekvalité.”

”– Vi kommer att skapa bättre och moderna boendelösningar för våra brukare, säger Marie Langemark avdelningschef vid socialförvaltningen.”

”Eftersom behoven och kraven på boende för brukarna förändras krävs det andra boende former. Dagens brukare vill i större utsträckning ha eget boende med stöd eller serviceboende. Vi har för många gruppbostäder som i dag inte uppfyller dagens krav. Gruppbostaden på Entrévägen 3 har fem brukare och personalstyrkan är på sex personer.”

”Under våren och senast till sommaren kommer boendet att vara avvecklat. Vi kommer att hitta nya boenden för brukarna, med individuella lösningar som är bra för den enskilde. Ingen i personalstyrkan kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist eller motsvarande. Det aktuella boendet är litet, slitet och det finns flera invändningar mot det ur ett arbetsmiljöperspektiv.”

”En förändring av arbets- eller boendesituation uppfattas oftast som ansträngande men från förvaltningens sida kommer vi att göra vårt yttersta för att hitta bra lösningar både för brukare och personal. Redan i verksamhetsplanen som beslutades av Socialnämnden hösten 2016 fanns avvecklingen av gruppbostadsplatser med och beslutet om avvecklingen fattades formellt i samband med att Internbudgeten för 2017 som förhandlades i januari 2017.”

”- Vi räknar med att avvecklingen ska vara genomförd under sommaren och tillsammans med brukarna och deras företrädare kommer vi att erbjuda boendelösningar som är bättre än dagens på Entrévägen, säger Marie Langemark.”

Länk >> För mer information eller kontakt med avdelningschef på socialförvaltingen >>


FAKTA: Gruppbostad är i Sverige lägenheter som har gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum och där de boende har tillgång till vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet. Gruppboende kan utnyttjas av personer med olika former av diagnosticerade funktionsnedsättningar, exempelvis utvecklingsstörning eller demens. Boendeformen ställs ofta till förfogande av kommunernas vård- och omsorgsenheter eller av kyrkliga sällskap som diakoniska stiftelser.” Wikipedia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑