Samråd Söndrums centrum

”Samråd Söndrums centrum – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 mars”

”Samråd för Söndrums centrum, nytt reservationsavtal med Tillsammans och fortsatt utredning av fler skolor – var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.”

”Dags att tycka till om detaljplanen för nya Söndrums centrum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att detaljplanen för Söndrums centrum ska gå ut på samråd. Samrådet kommer att ske mellan 26 mars-30 april.”

”Söndrums centrum är i kommunens översiktsplan utpekat som en centrumnod där kommunen är positiv till en tätare bebyggelse och en koncentration av bostäder och service. Söndrums centrum finns även med i kommunens handlingsprogram för bostadsförsörjning under perioden 2016-2020.”

”– Med ett utvecklat Söndrums centrum skapar vi plats för mer service och fler bostäder. Det finns ett stort behov av hyresrätter och bostäder med hög grad av tillgänglighet, inte minst för äldre, och därför är det här planförslaget viktigt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).”

”Planförslaget innebär att ett nytt torg kommer utgöra navet för Söndrums centrum och skapa en naturlig mötesplats för Halmstadborna. Fler lokaler för centrumanvändning byggs vid det nya torget för att öka servicen. Söndrum kompletteras även med bostäder i den form det i dag råder brist på, flerbostadshus med hyresrätter samt tillgängliga bostäder för äldre. Enligt detaljplanen kan fyra nya flerbostadshus uppföras, som tillsammans rymmer ungefär 55 stycken lägenheter. Även trafiksituationen kommer att förbättras för gående och cyklister. Cykelvägar kompletteras och knyts samman med de befintliga och trafiksäkerheten inom området ses över.”
”Representanter från samhällsbyggnadskontoret kommer under lördagen den 6 april, klockan 10-14, finnas tillgängliga för dialog på Söndrums bibliotek.”

Källa: halmstad.se >> https://www.halmstad.se/kommunpolitik/nyheterforkommunochpolitik/nyheterforkommunpolitik/samradsondrumscentrumettavarendenapakommunstyrelsenssamhallsbyggnadsutskottden19mars.27922.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: