Halmstads kommun beviljar nytt marklov i Trottaberg

Halmstads kommun missade att informera grannarna om dammbygget intill deras fastigheter. De boende valde att överklaga marklovet och fick rätt på kuppen – men nu har kommunen beviljat ett nytt marklov. ”Det allmänna intresset väger tyngst”, menar byggnadsnämnden.
Läs mer på svt.se >> https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/halmstad-kommun-beviljar-nytt-marklov-i-trottaberg

Nytt marklov för dagvattendammar vid Trottaberg

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har beslutat att bevilja nytt marklov för de fyra dagvattendammarna söder om bussgatan vid Trottaberg. De behövs för att förhindra översvämningar vid framtida skyfall.

I oktober påbörjade Halmstads kommun gräv- och ledningsarbeten i den kommande stadsdelen Ranagård. En del i detta är att anlägga fyra gräsbeväxta fördjupningar för dagvattenfördröjning, så kallade dagvattendammar, söder om den befintliga bussgatan vid Trottaberg. Det nya bostadsområdet måste kunna hantera allt regn- och smältvatten som rinner vidare från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattendammarna som byggs är alltså en säkerhet för att förhindra översvämning vid framtida skyfall.

På grund av ett handhavandefel skickade inte Halmstads kommun ut underrättelse till alla berörda grannar när marklovet för dagvattendammarna beviljades. Ägarna till sju av de berörda fastigheterna överklagade marklovet i efterhand. I början av november upphävde därför länsstyrelsen beslutet och skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden i Halmstads kommun för ny handläggning. Utöver bristen på information till berörda fastighetsägare, påpekade länsstyrelsen bland annat att marklovet saknade avståndsuppgifter mellan dammarna och de närliggande fastigheterna och att nämnden inte hade bedömt eventuella olägenheter som till exempel lukt.
Läs hela inlägget på Halmstads kommuns webbplats >>
https://www.halmstad.se/byggabomiljo/nyheterforbyggaboochmiljo/nyheterforbyggabomiljo/nyttmarklovfordagvattendammarvidtrottaberg.30767.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑